Bilgi Güvenliği

ESPOL SÜNGER VE KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. bundan sonra ESPOL SÜNGER VE KİMYA olarak bahsedilecektir.

  • ○ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimleri olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için sağlamak ve sürekli uygulanabilir kılmak,
  • ○ Müşteri beklentileri, yasal düzenlemeler ve ESPOL SÜNGER VE KİMYA’ nın (İş Etiği) Kuralları başta olmak üzere, tüm paydaşların beklentilerine uygun olarak ve iş gücünü, kaliteyi, performansı ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla bilginin üretilmesi, depolanması, paylaşılması, işlenmesi ve imha edilmesi sırasında bilgi güvenliğini sağlamak,
  • ○ İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşun bilgi varlıklarını korumak,
  • ○ Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak ve erişilebilirliği iş süreçlerine uygun şekilde sağlamak,
  • ○ ESPOL SÜNGER VE KİMYA çalışanları, geçici görevliler ve ESPOL SÜNGER VE KİMYA’ın bilgi varlıklarının erişimine izin verilmiş olan şirket/kuruluş/kurum çalışanlarının Bilgi Güvenliği politikalarını ve düzenlemelerini bilmelerini ve uygun hareket etmelerini sağlamak,
  • ○ ESPOL SÜNGER VE KİMYA çalışanlarındaki Bilgi Güvenliği farkındalığını arttırarak, bilinçlendirmeyi sağlamak,
  • ○ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin varlığını iç ve dış denetimlerle kontrol etmek, izlemek, gözden geçirmek ve sistemi sürekli uyumlu kılmak, sürekli iyileştirmektir.