This Theme Supports a Custom FrontPage

2016 yılı itibariyle e-faturaya geçiş yaptık…

2016 yılı itibariyle e-faturaya geçiş yaptık…

E-Fatura; belirli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan elektronik belgedir. Kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-Fatura düzenlemeleri, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, 397-416-424-433 Sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğleri ile yapılmıştır. Espol Sünger olarak biz de müşterilerimizeHakkında daha fazlasını oku 2016 yılı itibariyle e-faturaya geçiş yaptık…[…]